לא פתרון כחסרון אלא כדרך חיים - נוכח כמתבודד

למשש את הרוחניות ולבנות את הפנימיות

קשר פשוט עם פנימיותך ודרכה לה' יתברך

פגיעה במקום - דיוק

התבודדות חיצונית כהכנה להתבודדות פנימית לקראת פגיעה, וגם היא היא הפגיעה (ההתבודדות עצמה)

פנימיות טהרת הלב - השכנת ה' בפנימיות לבבי

השקטה של הפנימיות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו