פשוט הולכים - יובל משתף

חשופית - מדד לקשר טוב עם ה' - שאתה יכול לחשוף מולו את הכל

התבודדות - מסע של הכרות, כלי להתקרבות וגם המטרה בעצמה

בעלש"ט - הגוף הינו אלוקי גם כן - אור אלוקי יותר גס, המצב הגופני הוא מצב אלוקי.

אהבת ה', אהבת ישראל, אהבת התורה - סיפור של אהבה...

אהבה עצמית, אהבת הבריות, אהבת ה'... מי אני, לשאול עד הסוף

ממשיך להתגעגע למקום הכי גבוה, שבר שלם.

זוהר/אחרי מות - סתים וגליא

קדושת ישראל אינה קשורה למעשים שלכם

ביטוי לגילוי האור - רצון להתחזק בתורה ומצוות

תורה ומצוות אמצעי לחיבור עם עצמך לה'.

מוהר"ן-עג - "לזרז עצו להשיג הפנימיות של מה שנסתר ממנו" - ע"י תפילה - חיבור ללב העליון

אורי משתף על מפגש עם "דתי"

יובל משתף - משאלת יום הולדת (מרגש)

אורי משתף - אבא כועס על מלפפון....

גוד שבס....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו