"ועכשיו" - סודות הקשר בין פורים לפסח

כלים ואורות לחודש אדר ופורים

לחיות מבפנים-טירת צבי