אתה לא פנוי.. המחשבות נודדות.

להיות בקשר עם ההווה, אבל הלב נמצא עם מטען שאינו קשור לעכשיו.

 חיבור של תודעת גאולה לעכשיו -  לפנות את פנימיותי מהחיצוניות

פעולת מגנט... פעולת הנשמה...

- עבודת ההשקטה - הקשבה לתנועות הנפש, אך מתבוננים בלבד ולא מתערבבים איתם - כמו להסתכל מחלון על תנועות

- שב ואל תעשה במחשבתך - בחינת שבת

שבת בתוכינו

קורונה בהקשב