מה נשתנה

סמל הלילה הזה הוא השאלה, ''והיה כי ישאלך בנך'', אמרו חז''ל אין והיה אלא לשון שמחה. שמחה גדולה צריכה למלא את לבנו כאשר הדור הבא שואל. כי שאלה מראה התעניינות, שאלה מראה חשיבה, ושאלה פותחת פתח לשינוי.

מה נשתנה, מה גימטריא אדם, השאלה שאנו שואלים את הורינו, את עצמנו ואת בוראנו בלילה הזה, היא האם וכיצד יכול האדם להשתנות, לההיפך בין לילה מעבד המשועבד למשהו זר, לבן חורין החורת על לוח ליבו את חירותה של תורה המכוונת את כוחות החיים בדרך הישר.

לפעמים נדמה לנו כי השאלה היא עבור השואל, אך זו רק חצי אמת, פעמים כה רבות השאלה היא עבורנו.

אחד מהסימנים של בן החורין הוא בכך שאינו מפחד משאלה.

הלילה הזה מאותגר בשאלות, כדי לאתגר את חירותנו.

השנה שאלות חדשות צפים ועולים בלב, איך יראה הסדר, מה יהיה מי בגפו ומי לא בגפו.

השנה החירות שלנו מאותגרת בדרכים נוספות.

אך כבר אמרו חז''ל

''והיה כי ישאלך בנך''

אין והיה אלא לשון שמחה.

שהשמחה בשאלה תפתח פה ופתח לגאולה

הגדה בקצרה