יכול מראש חודש?

יכול מבעוד יום?

יש כאלה שמאחרים לכל מקום, ויש כאלה שמקדימים לכל מקום. שתי התכונות הם תכונות אנושיות.

אך התכונה האלוקית היא דיוק, הקב''ה לא מקבל על עצמו תוספת שבת, הקב''ה לא מקבל על עצמו תוספת יום טוב כי הוא יודע עיתיו ורגעיו.

הגאולה האנושית יכולה לבוא קצת מוקדם או קצת מאוחר, משה אומר ''כחצות הלילה'' זה יהיה בערך בחצות.

אך הקב''ה מגיע בחצות בדיוק.

האדם רוצה להקדים מראש חודש, ולפחות מבעוד יום.

אך גאולה אלוקית צריכה להיות מדוייקת בזמן המדוייק ובאופן המדוייק

בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים.

בשעה – זמן, שמצה ומרור מונחים לפניך – האופן האיחוד בין לחם החירות ומאכל השעבוד.

השילוב של הכל יחד יוצר את הדיוק המאפשר גאולה אלוקית.

שנזכה לחיות את הרגעים שלנו במיצוי שלם, לחיות את רגעי הגאולה שהקב''ה מזמן לנו בכל שעה גם בשעה שמצה מונחת לפנינו וגם בזמנים שהמרור ממלא את הצלחת

שניהם יכולים להיות רגע של גאולה

אם נדע למצות אותם.

הגדה בקצרה