בפרשת השבוע, פרשת צו, התורה ממשיכה לפרט את הדינים השייכים לקרבנות השונים המובאים בבית המקדש. 

פתיחת הפרשה עוסקת בקרבן העולה, שמוקרבת כל כולה לה'. בתוך הדינים הללו התורה מפרטת על מצווה הנקראת 'תרומת הדשן', שמשמעותה שישנה מצוה לנקות את הדשן שנצבר משריפת הקרבנות ולנקות את המזבח כל בוקר. ובתוך פירוט הדינים מובא הפסוק 'אש המזבח תוקד בו לא תכבה'. 

לא מזמן חגגנו את פורים, יום של שמחה מתוך האמונה בכך שרבונו של עולם  משגיח על עמו ישראל ומושיע אותם בכל דור ודור. ''להודיע שכל קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך''. 

כיצד נזכה להמשיך לחוש את שמחת הפורים גם בחיי היום יום. ובכלל כיצד נוכל להתקדם בחיים. 

נראה כי ניתן ללמוד שלושה יסודות מהפרשיה הפותחת את פרשתנו. 

א.      העולה- התמסרות לה'

ב.      תרומת הדשן - ניקוי המפריעים. 

ג.       הרצון הפנימי וההתמדה.

א.      התמסרות לה' - הפרשה פותחת בביטוי 'זאת תורת העולה, היא העולה על המזבח כל הלילה עד הבוקר" קרבן העולה מוקרב כולו לה' ואיברי הקרבן נשרפים על המזבח במהלך הלילה כולו. ניתן ללמוד מכך שעבודת ה' ושמחה בעבודת ה' דורשת התמסרות, מוכנות להיות שייכים באופן עמוק לתכנים ולמצוות שמצווה אותנו ה'.

ב.      מצוות תרומת הדשן – בכל עבודה יום יומית יש חשש של שחיקה. יש התנהלויות ואירועים שקורים ופוגעים ביכולתנו להתמיד ולשמוח בהחלטה שלנו להתמסר. למשל זוג שמחליט להקים את ביתו ובתחילה כל אחד שמח להשקיע ברצונותיו וצרכיו של האחר, אך אט אט נוצרים מתחים בין בני הזוג וקשה יותר להתמיד בהחלטה הראשונית של ההתמסרות, על כן מצווה אותנו התורה 'לנקות את הדשן' כלומר לקחת את האפר, את אותם דברים שמצטברים ומקשים על ההתמסרות ולנקות אותם. אם מדובר בזוגיות, לקבוע זמן שבו ילבנו ויבררו את הדברים העלולים להפריע לקשר ויישר את ההדורים. ואם בעבודת הבורא יתברך, לעשות חשבון נפש ולחשוב כיצד נוכל להיות קשורים יותר אל ה' יתברך.

ג.       'אש תמיד תוקד על המזבח'' – לכל אחד יש רצון פנימי ורצון חיצוני, עלינו לדאוג שהרצונות הפנימיים והעמוקים שלנו לא יכבו על ידי רצונות חיצוניים ופחות עמוקים, ככל שנהיה מחוברים עמוק יותר אל עצמנו כך נזכה להרגיש קרובים יותר לרבונו של עולם ובכלל היחס לעולם כולו יהיה עמוק יותר וטוב יותר.

אם כן, ראינו כי נוכל להמשיך את האמונה והשמחה של פורים על ידי יסודות בעבודת ה' הנלמדים מהפרשה. אך לא די בכך, אלא עלינו להשתמש ביסודות האלה גם בקשרים הבין אישיים והתוך אישיים שלנו. ככל שנהיה מחוברים יותר לעצמנו נתחבר יותר לזולתנו ומתוך כך לבורא יתברך.

המוכנות להתמסר עבור האחר, הבירור האמיתי של הדברים שמקשים עלינו לממש התמסרות זו, והגברת הרצון הפנימי להיות קשורים לזולת ומחוברים לעצמנו יובילו אותנו לעולם מתוקן ועמוק יותר.

נקודה למחשבה

נעצור לרגע ונחשוב על נושא בחיינו שחשוב לנו להתקדם בו ולהעמיק אותו, למשל קשר עם בן/ בת זוג או חבר/ה ונקבל על עצמנו תקופה קצרה של עבודה פנימית שתחבר אותנו למקום עמוק יותר.

שבת שלום

 

 

 

פרשת שבוע