למה בודקים את החמץ ולא את הבית?

למה מברכים על ביעור חמץ לפני הבדיקה ולא לפני הביעור?

כיצד השאלה היא שורש החירות?

ומדוע פסח מצה ומרור כל כך חשובים לליל הסדר

כל זאת ועוד בהקלטה המצורפת 

חג שמח