מסע למצוא את התפילה שלנו

נוכחות אנטימית עם ה'

חידוש הקשר עם ה'

מול / עם / רק

כמה אמונה - ככה תפילה

כרוחב הלב - רוחב הקשר

תורה ט' - ליקוטי מוהר"ן