זמן של הקשבה, להוריד את המסכות האישיות, להיות קבועים מתחדשים

במדבר / טללי חיים

מעבר בין דור המדבר לדור ארץ ישראל - בכלליות ובפרטיות

במדבר - ספר של הדרך... " בלכתך בדרך..."

מפגש עם העולם, העליות והירידות

2 מצבי נפש, מנוחה ודרך.

דרך היא בעצם המטרה

הסכמה אמיתית למצב - הכנעה - "לא יודע"

אחריות לשמור על רצון וכיסופים

המניעות למה שאתה רוצה, הן הגילוי שלו (מוהר"ן קטו)

ספורי מעשיות / אבדת בת מלך

"בדרך הייתי מספר..."

רבי נתן - מציאת אבדות, סוד השכינה בגלות, ודרכו של האדם - ירידת הנשמה לעולם הזה והתלבשות בגוף..."

שכחה - אבדה - מסע של היזכרות (זיכרון)

מסע הקורונה - גילויי אלוקות לכל מה ששכחת

טוב - קרבה / מרחק

המציאה כגודל הביטחון

שביל מהצד - הדרך שלך בתורה ומצוות

אולי אבוא למקום ישוב - יישוב הדעת

ראה והכירה...חיבור של לב, מפגש האדם עם פנימיותו

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו