אבל למה לדבר עכשיו על כל מה שהיה לא בסדר?

בסוף חייו של משה, משה נואם לעם ישראל נאום ארוך שנקרא משנה תורה. תחילת הנאום שלו היא מעין תיאור ממעוף הציפור של קורות ישראל ממעמד הר סיני ועד לכאן.

מה מטרת הדיבור הזה? על מה הוא בוחר להתעכב?

רש"י, אומר שהוא למעשה בוחר להתעכב על התוכחות, וכך נראה גם מהפשט – התזכורות שלו לחטא המרגלים ולתלונות בני ישראל.

אבל לשם מה? מה הטעם להזכיר את מעשיהם הלא מתוקנים של עם ישראל רגע לפני פטירתך? ככה נפרדים?

פרשת שבוע