בעת החורבן הכרובים היו מעורים זה בזה.... איך ייתכן ?!

חלבן -

אב - מלשון רצון - תשוקה לחיבור עם ה' (אלול חיבור)

נק. הפנימית של חטא - לחשוף את הטעות הפנימית החוצה - בזמן החורבן היה יובש וחוסר חיות בעבודת ה' - הסתלקות השכינה

הלב מחפש חיות מחוץ לקדושה ומלאכת האדם זה רק גמר המעשה

זוהר - דור המשיח, פנימיות טובה חיצוניות "גרועה"

משבר מבחוץ - תיקון מבפנים

מתוך הנפילה בפועל מתעורר הזיק הפנימי אל הקודש

החטא עוזר לחשוף את מצבך להכרה - מעורר את החרטה הנשמתית - מעורר הרהורי תשובה

החורבן הוא תחילת התיקון (הצחוק של רבי עקיבא)

צריכים להראות לה' שאנחנו צריכים אותו בכל מקרה...

אב - שם ה' ק-ו י-ק - מדין לרחמים

כמו בזוגיות

- לפני החתונה - עדיין אין מפגש אמיתי

- מייד אחרי החתונה - "הכל טוב" - עדיין לא חשים

- שטף החיים - מתגלים הפערים והבעיות

זעזוע/מריבה - מגלה נק. עמוקה - כל אחד רוצה את השני וזקוק לו - אהבה ושייכות עצמית

תחושת הכאב - הינו ניצני קשר להתחלה ןחיבור חדש - יותר טוב - לאהבה מכל הלב...

מאב מגיעים לאלול...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו