זמן - לבוש להארה רוחנית, בהזדכותך מתאפשר לך לחוות זאת.

טו באב - נחמה - פוטנציאל להתחדשות

מדרש - על נחמת ירושליים - רק כשה' מנחם - מתנחמים

אין לנו על מי להישען, כל עוד זה על משהו/מישהו אחר זה רצוץ.

לקבל נחמה מה' - לדעת שיש ה' בעולם...

משא ומתן באמונה - כל מה שעובר עלי - מעלה לה'

זה "כבד" - אם לא עושים זאת... יש "עניין" להיות בקשר עם ה'

אב - נכנס אב ממעטים בשמחה

טו - מהפך מדין לרחמים ואהבה

מסכת תענית - לא היו ימים טובים כטו באב ויום הכיפורים....

מכנה משותף - חסרון ופגם שמגיע להשלמה, חזרה למצב "הנורמלי" של קשר, אבל ממקום אחר, עמוק יותר.

העדר קודם להוויה - חסרון לפני השלמה - געגוע - שלב 1 מפגש עם החיסרון.

מוהר"ן - תורה ב' תנינא, אות ב' - " תודה מכונה הלכה...תודה מביאים שיוצאים מצרה...את הצרה מרגיש הלב ביותר...הלב מבין...כיוצאים מצרה חוזרים הדמים לתהלוכות - ואז תודה..."

לחזור לחיבור

מתוך הצרה באה ההלכה/תהלוכה והתודה

המחלוקת מוליד - מוליד אמת חיה

החסרון הינו מחוייב המציאות - לא מטרה, המטרה - השלמה והטבה - זיהוי הרגשת החסרון

ישעיהו משתף - סיפור אישי על העט הקדוש - בני יש לך ניחוח של בית כנסת

ניגונים מעומק הלב....

גוד שבס.

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו