ניגון

כסליו

כיס -לב

הלב הוא הכלי לשפע - עץ החיים

הקב"ה הוא ליבם של ישראל

מיקוד לחודש - למה מה שאתה כבר עושה - תכניס יותר לב

מה הסימן שהלב נוכח - חום

ספר יצירה - סימני החודש - ס' - שינה - קשת - קיבה - זכר ונקבה - שינה

 - אמצעי להשיב כוחות

- יש משמעות/מהות בפני עצמו - חוש/כוח לעבודת ה' - הסתלקות הדעת וההכרה

הסח דעת מתוך הדעת

השקטה לדעת והרצון ->לישון את התגובתיות שלנו - את מה שאתה חושב שהוא נכון - אין מחויב המציאות

הרפו ודעו...

להיות מוכן להיות לא כמו שאתה רוצה ומבין, אלא כמו שהקב"ה רוצה

הקשבה - השתקה - שב ואל תעשה אל מול המחשבה (רבי נתן)

ס' - סומך נופלים - אור מתוך החושך

כסליו - הולך ומתמעט

טבת - הולך ומתרחב

לימוד - לעורר את הגעגועים של הנשמה

ניגון

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו