מיכאל משתף על חנוכת הבית - תפילה

"בזאת יבוא אל הקודש..."

רש"י - מחוץ לפנים...התפשטות והלבושים

בעלש"ט - לעלות מדרגה תחתונה לעליונה

לבש מלבושים פשוטים ע"מ לקרב את בנו - רק אם היה במדרגתו יכול להעלותו

בזאת אני בוטח - דוד המלך

רבי אושר - דרך האמונה הפשוטה, למצוא את חסרונותיו ושפלותו

צריך את הקב"ה בכל דבר ודבר - לעבוד להכיר את עצמו ומהותו

איך מבררים: 1. זיהוי 2. נק. החבר 3. התבודדות

זיהוי החרפה - שמחה - כי זאת נק. האמת

נק. האמון נבנת מחדש בעצמי, באנשים בה' יתברך

דילוג מול שהייה... אין העדפה - רק לזהות בתוכינו את האיכויות

אם המקום נכון - יש השלמה פנימית 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו