קורח

post_audio
לפני 2 שנים

דור המדבר - שקיעה של הגדולים  (שמש) כדי שהירח יאיר

ביטול ממקום של גדלות למשיח - כשיש לך את האור שלך והאור שלך נשאר

תלות רק בקב"ה

מחלוקת לשם שמיים... אש ומים - שמיים - מחלוקת…

post_audio
לפני 3 שנים

עיקר סיבת האדם לעולם - ברור האמת מתוך השקר דייקא כי זה שלמות האמת

ברור אישי לקשר עם עצמך

אורי סיום מסכת

בני מחשבה טובה פרק יא' - המשך -…

post_audio
לפני 3 שנים

עומק עלול לגרום לעקמומיות

להחליף לוי  (דין) בכהן (חסד) - בילבול הגבולות והמשקלים - שקר המלביש עצמו באמת

הנפילות הן מפנימיות לא מיושרת

סוד הגאולה - הקשר של האיש הישראלי עם…