הכשרת האברכים

post_audio
לפני 4 שנים

הכשרת האברכים - קישור הכל לשורש, איך מבפנים ומבחוץ אתה מושפע,

ע"מ  קטו - לרנן ולנגן לה' לצד גילוי הנפש מתוך הלבושים

@ בדיחה של אודי @

post_audio
לפני 4 שנים

כלים גמישים ותורת ההשתוות - סיפור של יובל על השתנות שלו

ואתחנן מהבעלש"ט - ובקשתם משם את ה' אלוהיך ומצאת.

משם - מהבחינה ששם את נמצא…

post_audio
לפני 4 שנים

הכשרת האברכים - פרק ט' / אות ב'/ עמוד קז'

הקדמה - דע את גדולתך !  - קריאה ועבודה

אות ב' - נרגיש את התרגשות נפשנו לקדושה - חסיד בעל נפש

בהזדככות נפש - היא תנהיגו

post_audio
לפני 5 שנים

מודעות למה אתה מרגיש... חיבור פשוט לעצמך

מידות גבוהות יותר מהעשייה

בעשייה הנפש לעיתים עוד סתומה

התרגשות - גילוי נפשי ראשוני - מחובר בשורשו למרכבה / קב"ה

התרגשות מבטלת…

post_audio
לפני 5 שנים

מה עובר על נפשך ?!

להיות שלם עם נפשך...

תיקון אישי, להגיד או לשתוק

משיחה שכלית לשיחה פנימית

הכשרת האברכים - קשר עם הקיום הפנימי - התרגשות

post_audio
לפני 5 שנים

שיחות הר"ן - ע' - להניח לה' ?!

בתמימות להאמין כשאתה פונה אליו הוא מפנה עיסוקיו אליך

הכשרת האברכים - התלהבות והתרגשות - המשך פרק ב'

post_audio
לפני 5 שנים

עבודה עם החושך

להיות טוב עם עצמי - בלי הירידות העצמיות

גילוי הנפש- מפגש עם כל הקומה

הצדקת החסימות

ביטוי בגבול וביטוי כנה

הכשרת האברכים -

post_audio
לפני 5 שנים

הכשרת האברכים - המשך פרק ב'

לעבוד בנפש גלויה - תהיה בקשר עם מה שאתה עובר - מפגש עם ההתפעלויות

ללמוד להפריד בין המציאות הגשמית להתפעלות הנפשית שלך

post_audio
לפני 5 שנים

שיחות הרן"ן - שיחה א - "כי אני ידעתי"

כמה שאתה נותן מקום לה' יתברך להיכנס - ככה הוא בליבך

שיח חברים : יוסי משתף מנפשו, שמחה מגלה…

post_audio
לפני 5 שנים

הכשרת האברכים - פרק א'

רצון להתקרבות לה' - חיבור וקרבה ליעדך

הליכה להתקרבות - אט אט צורת חייך

שולחן ערוך : בכל דרכך דעהו

דרכי הנבואה - מינימום…