משפטים

post_audio
לפני 2 שנים

יחס בין אורות (יתרו) לכלים (משפטים)

משפט - ברור האמת - מפגש עם עצמי - לרוב בשם האמת אני מכריע עצמי לכף חובה

מפגש עם הזיופים - ומוכן להשתנות (לא לשים פסוק על…

post_audio
לפני 2 שנים

שמחה משתף - האני זה טוב...

יובל - האדם גדול מעוונותיו

אמת לאמיתה מול החסרונות

רואה עברה בישוב הדעת

מדד לאמת לאמיתה - רואה חסרון…

post_audio
לפני 3 שנים

פרשות יתרו ומשפטים - אור וכלי

גם מצוות בין אדם לחברו - הינן חלק ממתן תורה והינן מהות אלוקית בתוך האנושיות הפשוטה

בין אדם לחברו ובין אדם למקום - חד הם - שניהם אלוקות

כל ענייני…

post_audio
לפני 3 שנים

"אם במחתרת נמצא גנב...שלם ישלם..." - תשלומי כפל

מהו דיבור של אמת ?!

דיבור של אמת הינו התיבה, באמצעותו תופסים את הגנב שהוא הכוח המדמה / גנבת הדעת

תשלום כפל - 1. החזרת הטוב…