קברי צדיקים

post_audio
לפני 5 שנים

מהבעלש"ט - לימוד בספר כהשתטחות על קברי צדיקים

כלב בן יפונה הלך לשתטח על קברי צדיקים

להגיד בשם אומרו - שפתיו דובבות - בחינת השתטחות על קברי צדיקים - התדבקות…

post_video
לפני 5 שנים

הקיצו ורננו י׳ שבט תשע״ח - קליפ - בציון האבות הקדושים

post_audio
לפני 5 שנים

לשליך את השכל לפני כניסה לקברי צדיקים

הצדיקים פועלים יותר במותם מאשר בחייהם

אברהם - הר, אהבה אין סופית, ללא קשר למה יאמרו עלי

יצחק - שדה, צמצום וגבולות, מסירות נפש על רוחניות…