שופטים

post_audio
לפני 2 שנים

אהבה ללא תנאי - לעצמי - ללא מסכים

סליחה לעצמי שלא נתתי ביטוי לנשמתי

מחוייבות לגילוי נשמתי האלוקי שבי - לנשמה אין תלונות על העולם

אחריותי - מתוך…

post_audio
לפני 3 שנים

עלים לתרופה - נק. היהדות - שמחה

הכנת כלים לתשובה לקדושת החג והתחדשות - מסגרת לאור

שופטים ושוטרים תעשו לכם - תפקח על עצמך - לשקוד מחדש על התכלית הנצחיים

שופט - ראיה נקייה מה…

post_audio
לפני 4 שנים

ימימה - הזכות שניתנה לנו בקרקע להתחדש מתוך בחירה - אלול

הרב קוק - צריך לסלוח לעצמך ובזה ממשיך חסד ומחילה כללית להכל

התשובה הראשונית - שישוב לעצמו

כל הקשרים שלך תלויים בהגדרה/…

post_audio
לפני 5 שנים

ניגון

שפכי כמים ליבך

אי אפשר לאדם להכיר את האמת אלא ע"י תפילה ואמונה

post_audio
לפני 5 שנים

משקל על הברור של האמת והצדק

השופט והשוטר באדם באים לייצר חיים של אמת

שופט: ראייה רחבה, גילוי האמת בהכרה, מהכוח לפועל במחשבה - (שוחד מעוור את עיני מלראות את פנימיותי) => אהבת אמת…