שיחות הר"ן

post_audio
לפני 4 שנים

אורי משתף - זיהוי שפועל

הכבדות היא לא תוצאה, היא היחס שלך כלפי הזיהוי

שואלים בשמיים - האם קבעת עיתים לתורה, לא כמה הספקת

הציר - זיהוי עם קבלה

הרצון - מושבו בלב  - עמידה…

post_audio
לפני 5 שנים

שיחות הר"ן - רפו' - מה ?!?!

איך אני מייצר דרך להתקרב לה'

ליצור פתח - צינור למקום חדש

התבודדות בהנחייה... איך למצוא נקודה חדשה לעבודה - אלול

post_audio
לפני 5 שנים

שיחות הר"ן - ע' - להניח לה' ?!

בתמימות להאמין כשאתה פונה אליו הוא מפנה עיסוקיו אליך

הכשרת האברכים - התלהבות והתרגשות - המשך פרק ב'

post_audio
לפני 5 שנים

@&@&...ניגון... @&@&

עצם התפילה היא המענה לבקשותי - ואני תפילה

שיחות הר"ן - חלק ג' - הפליג בגדולת ה' - העיקר שלא…

post_audio
לפני 5 שנים

מהבעלש"ט - לימוד בספר כהשתטחות על קברי צדיקים

כלב בן יפונה הלך לשתטח על קברי צדיקים

להגיד בשם אומרו - שפתיו דובבות - בחינת השתטחות על קברי צדיקים - התדבקות…

post_audio
לפני 5 שנים

שיחות הרן"ן - שיחה א - "כי אני ידעתי"

כמה שאתה נותן מקום לה' יתברך להיכנס - ככה הוא בליבך

שיח חברים : יוסי משתף מנפשו, שמחה מגלה…