יז' תמוז

post_audio
לפני 5 שנים

מקום החבריה...

יז' בתמוז - יום טוב בימי בית שני...

אור בהעלם - ימי החורבן

אור גלוי - ימי רגלים

דין בחיצוניות לעומת פנימיות המתעוררת לתיקון…