אח

post_video
לפני 3 שנים

שיעור שני במבוא לקבלת בשיטת האר"י הרמח"ל והרב קוק.