מבוא לפנימיות התורה

post_video
לפני 5 שנים
post_video
לפני 5 שנים

התמונה המצורפת היא של הצייר דוד פרידמן מצפת

post_video
לפני 5 שנים

ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.

post_audio
לפני 5 שנים

לפי ר צדוק התשובה היא הסרת אחריות ולא קבלת אחריות,הרע נובע מהידיעה האלוקית והשבתו לבורא היא התשובה בעצמה.