קבלת האר

post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני 3 שנים

התמונה המצורפת היא של הצייר דוד פרידמן מצפת

post_video
לפני 4 שנים

ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.

post_video
לפני 4 שנים
post_video
לפני 4 שנים
post_video
לפני 4 שנים
post_video
לפני 4 שנים
post_video
לפני 4 שנים
post_video
לפני 4 שנים