קבלת האר

post_video
לפני 2 שנים
post_video
לפני 5 שנים

התמונה המצורפת היא של הצייר דוד פרידמן מצפת

post_video
לפני 5 שנים

ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.

post_video
לפני 5 שנים
post_video
לפני 5 שנים
post_video
לפני 5 שנים
post_video
לפני 5 שנים
post_video
לפני 5 שנים
post_video
לפני 5 שנים