החגים - מגדלור לתקופתינו, בחושך

מעבר מניסים גלויים לניסים נסתרים, עד שאור הנשמה תתגלה בחיצוניות

קליפת יוון - פחד וטשטוש של הנקודה העצמית היהודית, ליצור תכלית וחיות מהעולם  והטבע - לבדו, רוחניות בכלליות, ללא דבקות

מול הגאוה שבקדושה - גאוות יחידה, האמונה בהשגחה פרטית, הטבע כלבוש אלוקי ואנחנו מרכבה לגילוי, 

המאבק הפנימי - יוון:"תעשה מה שאתה רוצה, אבל ללא לב...", עבודת השם כמו זר - ללא לב -> עבודה זרה...

תיקון חנוכה - 1. הודאה, מודה על האמת. 2. הודיה, הכרת הטוב

לחיות מבפנים-טירת צבי