ברכה ושלום - האם שני מושגים הללו סותרים זה את זה ?

כיצד ניתן לחיות בשלום כאשר כל אחד מגלה את הייחודיות האישית שלו בתוך המציאות ומול הייחודיות של האחר?

בשיעור זה מעמיק הרב בהבנת מושג הברכה והשלום