ברור הניצוצות דרך האיש הישראלי במחשבה דיבור ומעשה

חיבור של החיים - קדושה לעומת הטומאה / פירוד

ירידה תכלית העלייה - להיות בצמצום באור

עיקר המעלה - שהנידחים שבתוכי מתקבצים ומתקרבים אליו יתברך

באחרית נרצה לזכור הכל, במהלך התיקון צריך לשכוח...

אי אפשר ללמוד עד שטועים....

משיח לא ידבר עם הצודקים...אלא עם המתקנים את נשמתם....

 

לחיות מבפנים-טירת צבי