בתהליך התהוות העם והעצמיות, יש תהליך זיכוך הזהב הפנימי מתוך הארציות, וצריך לבחור - להמשיך לראות את ה' בכל המהלך

קרבה אל נפשי - גאלה, מתוך גאולת נפשי הפרטית, תתקים הגאולה השלמה, מחוייבות לנקות את המערכת הפנימית/נפשית כי ממנה תרגום המציאות

עבודה מול גזרות פנימיות מתחדשות ומול מצבי התפתחות חדשים

דרך הנהגת ה' בעולמנו - דרך "אהיה אשר אהיה..." יהיה מה שיהיה, אני מחוייב להתחיל כל יום מחדש ממקומי, עם כל הפער וריחוקי, כי זו דרך הנהגתו וכך זיכוכי מתקיים

תשובה - אין סוף תנועות והתעוררות להתקרבות לפנימיותי - אליו יתברך - לאין סוף

להיות מוכנים להיות

משיבת נפש - עין חרוד