פתיחה לספר שמות 

כיצד צריך ללמוד את תהליך היציאה ממצרים ?