סיפורי מעשיות - הקדמה - לימוד בתמימות ולהרגיש את הסיפור מבפנים

והבן לומד ומתפלל תמיד - אבל מרגיש תחושת חסרון

לומד תורה - הוראה לגילוי נוכחות ה' במציאותי

נקודת התפילה - שיחה עם ה' בחיי

תפילה כאמצעי - כלי למילוי חסרון גשמי ורוחני

תפילה כמטרה - עשיית רצון ה' - לדבקה בו

החסרון כזיהוי מצב פנימי, טעם - חיות פנימית לכל דבר

תענוג מהמצוות תוך התחדשות

לחיות מבפנים-טירת צבי