הבן המתגעגע, מול האב "היודע", תורת הגעגועים...השתוקקות למעיין...

למצוא בתוכי את האוצרות הגנוזים...לחיות מבפנים

תכונת העריגה הנצחית, דרישה לשלמות שאינה יכולה להתמלא, חיסרון שהוא גם המילוי... הגעגוע הוא התוצאה !

עיקר הרצון להשתוקקות, רצון הרצונות הוא מחצב הנשמה

לצאת למלחמה, שהדברים יהיו עפ"י הסדר שלו (הקב"ה)

בכל דרכך דעהו....בכל מחשבות ליבך.... הכל מאיתו יתברך... בהשגחה.

לחיות מבפנים-טירת צבי