משהו קטן על מתמטיקה ותורה. היום לא על הפרטים בהם נוכחת המתמטיקה בתורה (כמו יחס הזהב במשכן, או בעיית הבכורות או תורת המשחקים בדיני לווה ומלווה. אפילו שהם מרתקים כולם). היום על התורה והמתמטיקה כאחיות. מהו הקוד הגנטי המשותף? למה הן קצת דומות?

**

פעמים רבות מועלית השאלה האם המתמטיקה היא תגלית או המצאה. האם היא נוצרה במוחות של ההוגים אותה, כלומר הומצאה על ידי אנשים כלשהם, או שהיא טבועה ומושרשת בעולם ובני האדם רק מגלים אותה.

אז יש חלקים במתמטיקה שברור שהם תגלית. פאי. גדילה מעריכית.. משפט פיתגורס.
ויש חלקים ממנה שנראים יותר כהמצאה, למשל מספרים מרוכבים.
והרוב ניתן להגדרה גם כך וגם כך, כלומר שזה לבחירתנו איך לתפוס את המתמטיקה. והאם להרגיש שאנחנו חושפים יסודות בעולם כשאנחנו לומדים אותה, או לחוות את העיסוק בה כשהות במרחב מעל העולם, מנותק, בלי רלוונטיות מיידית. 
ולמה בכלל צריך מתמטיקה בחיים, שואלים תמיד התלמידים הממורמרים, ואני עונה בשאלה: מה יש לך בכיס? טלפון נייד? בזכות מה הוא קיים?

אז המתמטיקה מונחת בתשתית רוב מה שסובב אותנו בחיי היומיום. או אולי כל. הטבע מציית לה. המכשירים והטכנולוגיות מיוצרים על פיה. האירועים מסתדרים לפי הסתברויות, שאותן היא יודעת לחשב. בקיצור, המתמטיקה מושלת בכל.
והתורה? התורה מונחת בתשתית רוב מה שסובב אותנו בחיי היומיום. או אולי כל. אולי רק באידאל. הטבע מציית לה. ההלכה, המוסר, המבנים החברתיים אמורים להיות מיוצרים על פיה. הסודות של העולם, הרבדים המסתוריים, ידועים לה. בקיצור, התורה בכל.
שתיהן עתיקות יותר מהזמן, ויחד עם זאת מתחדשות ונוצרות כל העת.
שתיהן מצייתות לכללים שלא אנחנו קבענו, אבל הרשות בידינו איך לנסח, איך לפתח, להגיע להסכמים וסימונים מוסדרים.

אפשר לומר שהמתמטיקה היא אחד הכלים המרכזיים ביד ריבונו של עולם להנהיג את עולמו: בה הוא ברא את הטבע, בה הוא מנהל את ההתרחשויות, ואם יעלה רצון מלפניו לחולל איזה נס (לתלמידים היום יש כמה רעיונות איזה) הנס הזה יבוא כנראה לידי ביטוי באיזושהי מניפולציה על חוקי ההסתברות והסטטיסטיקה המתמטיים. 

**

באים הפרקים הראשונים של ספר במדבר ואומרים: סדר. סדר הלידה, סדר החנייה. מזרח דרום מערב צפון. הררכיה וסידור פנימי, כיווניות ברורה וגיאומטרית, מרכז ברור ומאורגן. מי נולד למי, מי בפנים ומי בחוץ, מתי יוצאים וכיצד נכנסים, ואיך נוסעים.
מהו כל הארגון הזה? הוא חושף סדר קדמון או מייצר סדר חדש?
מול השממה המדברית האינסופית, הצופנת פריעה וסתירה, אומרת המתמטיקה ואומרת התורה: לפרוש על העולם סדר, כמו בֶּגֶד תְּכֵלֶת, לקחת אותו למסע. ולראות בכל את הסדר, כמו ברכת שלום, שמתוך כל מה שנמצא צומחת ועולה.