בהמשך לשיעור הקודם - "נשמה רואה ואינה נראת"

"נפש החיים" - האדם צלם אלוהים

פעולות האדם - מחשבה דיבור ומעשה פועלות בעולמות העליונים

"דע מה למעלה, ממך!" - ממעשיך דע מה נעשה למעלה

נפש - כנגד המעשה

רוח - כנגד הלב, ביטוי דיבור

נשמה - כנגד המוח, ביטוי במחשבה

הקדשת 10 דק. ביום למיקוד המחשבה

לשמיעה ביוטיוב : https://youtu.be/6jnC2qmnHYw

לחיות מבפנים-טירת צבי