תלמיד אמיץ

תלמיד/חבר משתף שה' זיכה אותו במהלך של גילוי פנימי מיוחד מאוד בעבורו.

אמר שבמקום עבודתו נוצרה דרישה מסוימת בהפתעה ומשני מקומות שונים בו זמנית. זה היה משהו דחוף שנדרש מידית והיה כרוך בעבודה רבה בזמן קצר.

חברנו היקר הוא 'תותח' של העולם הזה. איש של ניהול ושליטה, 'תקתקתן' ויודע היטב להפעיל מערכות. כבר כמה שנים,באומץ רב, הוא "מעז" להיכנס פנימה. התעורר בחסד ה' לפגוש את עומק חייו, ונחשף יותר ויותר לכך שבפנימיותו הוא רוחני מאוד, לבבי, עדין נפש, ואוהב אדם. הוא קלט ששנים ארוכות לא נתן מספיק מקום לניצוצי הנשמה האלו להתקיים, והיום הוא לומד בעוז ובענווה לבטא את השינוי הזה בחייו יותר ויותר.

אחד הדברים המרכזיים שנכנסו לשגרת חייו הוא ההתבודדות, מחויבות פנימית להקדיש זמן למפגש ישיר עם ה', להתפלל ולשוח לפניו, בפשיטות ובתמימות, בשפה שלו, "לבקש ולהתחנן מלפניו ית' שיקרבו אליו לעבודתו באמת", כלשון רבי נחמן מברסלב (תורה כה).

"הכי חשובה לי האמת"

והנה, בעקבות המתח בעבודה, הוא רץ אל השדה, לפגוש את מקור חייו, לשפוך שיחו לפני הרחמן יתברך ולבקש עצה ועזרה.

והנה הוא שומע את פיו שואג "טאטע תעזור לי", ועוד מיני צעקות בביטויים שונים.

ורגע לפני שהוא צועק שוב, הוא שומע את קול המדבר דרך פנימיות לבו: "עזוב, בני, אתה 'מת' על זה!" (בנוגע לקשר המיוחד הזה עם ה', דרך פנימיות הלב, הוא מבואר בתהילים: "לך אמר לבי בקשו פניי", כמו שפירש רש"י: "לך - בשבילך ובשליחותך אמר לי לבי", ומוסיף על כך רבי נחמן מברסלב - "שכל הדברים שהלב אומר הם דברי ה' יתברך ממש, והוא בחינת רוח הקודש", ליקוטי מוהר"ן קנו).

והחבר ממשיך ושואל בהפתעה: "מה, אני 'מת' על המתח הזה? על ההתרוצצות הנפשית הזאת, לענות לכל אחד ולְרצות את כולם?"

וה' ממשיך: "כן, כן, ודאי שזה מקום טוב ונוח לך".

החבר: "מה כל כך נוח וטוב בחוסר שקט הזה?" וה' הטוב בודק שם בפנים: "אתה רוצה לדעת באמת?" שתיקה... ואז: "כן!הכי חשובה לי האמת(את זה הואהוא למד מדוד המלך, שה' אוהב את האמת, והוא יתברך מתקרב ועונה "לכל אשר יקראו באמת").

וה' השיב לו: "בני אהובי, אמנם יש מתח, וקשיים, זה נכון, אך יותר עמוק,בפנים, יש משהו חזק יותר. לאמתו של דבר, אתה 'מרגיש בבית' במתח הזה, הוא כל כך מוכר לך, ואתה 'מכור' לו. כי ככה אתה חש את עצמך, חש שיש לך ערך ומשמעות, ולכן אתה כמו 'נרקומן רגשי' - צורך את רגש המתח, את רגש הדריכות לעשייה. על ידי הדרישות של הלקוחות משני הכיוונים, אתה מרגיש שצריכים אותך, מרגיש שאתה חשוב ויכול. אם תשים לב באומץ תראה שזה לא רק בעבודה אלא גם בבית, ומול ההורים והחברים, יש שם אצלך נקודה של תחושת הערך והקיום רק ע"י אישור הסביבה. ואני מזמין אותך לחוש אותה מבפניםממנימקור חייך. אך דע שזה ויתור גדול מבחינתך, ודורש אומץ. יכול להיות שזה יגרום לך להירגע, להגיע למקום שאתה לא מכיר. זה יהיה לך מוזר, ואולי יגרום לך לעשות פחות דברים. אולי הסביבה תשאל שאלות, אתה צריך לראות אם אתה באמת מוכן לוויתור הזה על המתח".

גאולת השקרים

זה פלא פלאים, האדם יכול לחיות 120 שנה במתח והתרוצצות, תוך שהוא מאשים את העולם, את הלקוחות, את אשתו וכו'. אך לימדונו חז"ל: "בדרך שהאדם רוצה לילך מוליכים אותו". זוהי עוצמת כוח הבחירה שניתן בנו, זו הענווה של ה' יתברך, הוא לכאורה מפנה מקום, ולא לוקח לנו את עבודת התיקון וההשלמה, תמיד ישאיר את המחויבות שלך לבחירה. אם לא תעשה צעד כלפיו ולא תדרוש את נקודת האמת, לא תקבל אותה ותישאר בחיים של מתח ומאבקים, יחד עם הסבר תורני - שככה זה בעולם הזה, רק בעולם הבא נגיע למנוחה, זה אפשרי מבחינתו יתברך.

זמננו הוא זמן של גאולה, יותר ויותר נשמות זוכות להיגאל מהשקרים העצמיים שאנו עושים לעצמנו. הנפשות מתעוררות לאחריות ולמחויבות לנקודת אמת. אומר רבי נתן מברסלב: "כי החָפץ באמת מוסרין לו מלאך של אמת(ליקוטי הלכות מתנה ג סימן ה). להגיע למפגש הפנימי האמתי של הדברים, ל"נקודה ששייכת ללבו בעת הזאת", זה לא יכול לבוא מבחוץ. מורה, או חבר פנימי, יכול לכוון ולהוליך עד קרוב לנקודה, אך המפגש אִתה - עם עצם האמת, זה רק אם "מוסרין לא מלאך",כאשר הוא באמת מוכן ורוצה בה בכל מאודו. אם אינו מוכן עדיין, ובכל זאת מישהו יגיד לו את הנקודה לתיקון שלו, זה לא יתקבל; אולי זה יגיע קצת לשכל, אך לא ייצור שינוי נפשי פנימי אמתי.

סתירה מוזרה

החבר שיתף אותי לבסוף וסיפר על הרגשה מוזרה, שרבים חווים אותה במעמד כזה. הוא אמר שלאחר שזיהה וחש את הגילוי של האמת הזאת, הוא שם לב לסתירה פנימית מיוחדת. מצד אחד, מבחינת האגו, זה לא פשוט. כמו שתפסו אותו על חם,והנפש שואלת שאלה - "מה, כל העשייה שלי לאורך שנים הייתה בעיקר לשם הצורך שיראו אותי?" 'פדיחה' לראות את זה,ונראה בחיצוניות שזה אמור להוריד את האדם ולהחליש אותו. אך בפלאי פלאות הוא חש הפוך - התרוממות רוח, מנוחה,שחרור, אבן גדולה נגולה מעל ליו. זו החוויה של המפגש עם האמת, שמתברר שהיא הרבה יותר גבוהה וגדולה מהאגו שלנו. מקומה של האמת הרבה יותר פנימי ונוכח בעומק ההוויה שלנו, ולכן אף על פי שהדברים שזוהו בנפש הם לא פשוטים,המפגש עם האמת גורם תוספת כוחתוספת חיות וקרבה לעצמךלה', לסביבה. שנזכה, אמן ואמן.

עולם קטן - כתבות