אֶל הַנַּחַל הַיֹּרֵד מִן הָהָר.
את האש כולם מכירים. שמענו עליה ודמיינו אותה כל כך הרבה פעמים.
אבל תזכרו: היה שם גם נחל. 
ירד מן ההר. מן הַצּוּר בְּחֹרֵב.
ירד מתוך העשן והערפל והאימה.
הוא שם תמיד. והוא מחטא ומכפר, משקה ומחייה, ויש לו קול של פכפוך עדין כמנגינה.

שבת שלום