האמת הפנימית היא הצוהר שעושים ל"תיבה" כלומר לדיבור.תקיעת השופר קשורה לחיפוש אחר הפתח.

דרכים בעולם החסידות- ישיבת ההסדר ברעננה