מסע עם המורה הרוחני הראשון בסודות החיים

ההליכה בדרך, החיזוק ומעלת הכיסופים והרצון

אברהם אבינו

משיבת נפש - עין חרוד