** אורות פרשת תולדות **

הגבורה נובעת מהחסד

צמצום החסד בגבורה מאפשר קבלת אור

תפילת יצחק על הריון רבקה - משיכת ה' לתוך תפילתך

תפילה על חסרון

התבודדות על קשר

החיסרון לקשר וחיבור עם ה'.. מילויו ממלא נחת רוח ושלווה

נשיאת ההפכים בעצמי בעולמי בעבודתי...עזות ד'קדושה

אחד היה אברהם

לחיות מבפנים-טירת צבי