רדיפת הממון היא ערך החיים? מה נותן לנו השחרור מתודעה זו וכיצד יראה העתיד- ליקוטי מוהר"ן יג.

דרכים בעולם החסידות- ישיבת ההסדר ברעננה