שיעור שהועבר בעלי זהב. קיצור עיקרי תורת התולדות של מניטו - איך מולידים אדם? 

תורת מניטו