אוניברסאליות, גדלות, נבואה, סיוע לאומות העולם. מה לנו ולזה? שיעור שנמסר בישיבת נתיבות.

תורת מניטו