סוד מחצית השקל בעבודה הפנימית

התחדשות מתוך קביעות, שמחה ואהבת ישראל

לחיות מבפנים-טירת צבי