ראו באורי שזורח - לעסוק בתכלית

אור המשיח הקשור לכל אחד

הרחבת הדעת ופתיחת הלב

לחיות מבפנים-טירת צבי