סיפורי מעשיות - מעשה מבטחון

לחיות מבפנים-טירת צבי