ראש השנה - להתחדש

חרלפ - שבים למקום "הבריאה טרם החטא"...נקי וטהור

רצון להגיע למקום חדש - להסתכלות חדשה על המציאות - על הכשרון שלי

להרגיש את אור ה' שבקרבי

גם שאתה בירידה אתה עדיין בן מלך

חסד חינם ולבוא בבטחון ושמחה

 

 

לחיות מבפנים-טירת צבי