מוכרחים להמשיך ללכת..

דיוקים נפלאים להליכה בדרך, מאבא אברהם...

לחיות מבפנים-טירת צבי