השתפכות הנפש : הקדמה

לפרש שיחתו מליבו, בשפה שלו - למשיכת הלב

למה לא מיישמים ?! - מפחדים להיפגש עם עצמו...

מה עושים ?! להיות בקשר עם פנימיותך

ה' רוצה את ליבך...

" אוליך אתכם על דרך חדש, שהוא דרך ישן שדרכו בו אבותינו..."

"אי אפשר להיות איש ישראלי כי עם ע"י התבודדות..."

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו