דגל מחנה אפריים - במקום שיש השראת שכינה(הצדיק), נשאר הרושם לעולם

ייחוד - לעשות בתחתוניים ולכוון בעליוניים - מחבר מציאות חיצונית למקום אחד

האחדות הפשוט בתוך המציאות המשתנה

אין רצון טוב שהולך לאיבוד

יש משמעות למחשבות הטובות שלי והשפעתן על הסביבה

יוסף - הולך ומוסיף טוב = 17

להגיע למקום הכי רחוק בתוכי ולגייר אותו

כשאני קרוב אין הבחנות - הכל מחובר ואני מחבר את הכל

הצדיק - איש אשר רוחו בו - מנשב רוח בכל אחד ובכל מקום שנפגש איתו

יוסף - עוד/אני חי כדי להתקרב מכל מצב

לחיות מבפנים-טירת צבי