לא רוצה לחזור לאיך שהיה...

מחויבות לעכשויות

אין המצבים קובעים למהות, אלא המהות קובעת למצבים (ימימה)

עבודה חיונית / הכח החיוני (דבר שהחיים תלויים בו)

העולם - אפשרי המציאות, ה' - מחוייב המציאות

להתחבר דרך הנשימה לעצמי - לחלק אלוקה שבי

לעבור מאפשרי למחויב המציאות...

קורונה בהקשב